LEKERESSURS / MIB PRESTELVA

Hva er en lekeressurs? En lekeressurs går på ungdomsskole En lekeressurs kommer i barnehagen etter skoletid eller i skoleferie og er sammen med barna. Lekeressursen får lønn (etter tariff) Lekeressursen er med barna på deres premisser, men kan også ta initiativ til aktiviteter.

Lekeressurs er et prosjekt som støttes av fylkesmannen i Nordland. Gutter i 9.klasse søker på jobb i barnehagen. Arbeidstidene er på deres fritid, de får lønn for jobben og de får en enkel attest fra barnehagen. Informasjon om prosjektet gis gjennom en presentasjon på ungdomsskolen i september eller ved å kontakte Prestelva Barnehage. Hver elev får en mannlig veileder i barnehagen.

Se mer om lekeressurs på

http://www.fylkesmannen.no/Oppland/Barnehage-og-opplaring/Barnehage/Gir-gutta-jobb-i-barnehagen/

http://www.youtube.com/watch?v=TzNqdJilvpw

http://www.lundgaardslokka.barnehage.no/Innhold/Side/20747

MiB Prestelva driver holdningsskapende arbeid for å vise hva barnehageyrket inneholder. Dette arbeidet blir spisset opp mot gutter for å gi grunnlag for senere mannlig rekruttering. Vi har i hovedsak besøkt 9. og 10.klasse i distriktet med vår presentasjon.

Det er gjennomført besøk i ungdomsskolene på Melbu, Stokmarknes, Sortland, Bø og Myre.

Vi har også vært med på ”Karrieredagar” i Volda hvor vi hadde yrkesorientering for over 2000 elever fra ungdomsskole og videregående.

MiB-prestelva holder foredrag på Høgskolen i Bodø, som en del av undervisningen, for å gjøre kommende styrere og ped.ledere bevisst sin rolle i arbeidet med å rekruttere og bevare menn i yrket.

MiB-prestelva hadde en parallell sesjon under Nasjonal barnehagekonferanse i Bodø.

Anders har (som fylkeskontakt MIB) holdt foredrag for ledere for barnehagesektor (kommune) og styrere i Nordland.

MiB-prestelva har holdt foredrag for styrergrupper i Trondheim, Bodø, Harstad og Narvik.

Vi har også vært på DMMH og Høgskolen i Nesna. Nesna var et direkte oppdrag fra Fylkesmannen som ønsker å gi tilbudet til høgskolene.

MiB-prestelva holdt foredrag for de nasjonale rekrutteringsteamene og Kunnskapsdepartementet under deres samling i Trondheim 30.september 2009.

 
VI i MiB PRESTELVA
 

FRANK LASSESEN

Frank har tidligere jobbet i barnevernet og som butikkstarter i en butikkjede. Han fattet interesse for å jobbe i barnehage da han var forelder. Etter et prøveår  fant han vel ut at dette var en plass han ville være lengre.

ROBERT BUDDE

Robert har tidligere jobbet som dykker i forsvaret og lærerassiatent på ungdomsskole. Han ønsket seg til barnehageyrket etter at han (som lærerlærerassistent) hadde vært på en ungdomskolepresentasjon som MiB Prestelva hadde på Sortland Ungdomsskole.

JØRGEN AMUNDSEN

Var, etter å ha vært befal i forsvaret, tidlig ute med yrkesvalg. Valgte barnehageyrket på bekostning av læreryrket på grunn av mer frihet i yrkesutøvelsen. Pendler hver dag fra Stokmarknes. Er for tiden pedagogisk leder på Skogstrollan.

ANDERS DISHINGTON

Har arbeidet i varehandelen og er utdannet EDB økonom. Var befal i forsvaret.
Utdanne førskolelærer i Oslo. Har jobbet som det meste i barnehageyrket. Er nå
NK i Prestelva Barnehage og delvis fristilt for å jobbe med rekruttering og bevaring. Er fylkeskontakt for MiB i Nordland.