MIB PRESTELVA

MiB Prestelva har drevet holdningsskapende arbeid for å vise hva barnehageyrket inneholder. Dette arbeidet har blitt spisset opp mot gutter for å gi grunnlag for senere mannlig rekruttering. Vi har i hovedsak besøkt 9. og 10.klasse i distriktet med vår presentasjon. De siste årene har dette arbeidet avtatt og barnehagen har for tiden kun aktivitet i sin interne MIB gruppe.