LØNNEBERGET

Storbarnsavdeling. 18 plasser. Rødt bygg. Avdeling ”Lønneberget” ble opprettet for å hedre Astrid Lindgren, som gikk bort i 2002. Emil fra Lønneberget, svensk originaltittel Emil i Lönneberga, er tittelen på en barnebok av Astrid Lindgren fra 1963 (som kom på norsk året etter), en film fra 1971 og navnet på hovedpersonen i flere bøker om den samme figuren. Han bodde på bondegården Katthult i grenda Lönneberga i Småland i Sverige først på 1900-tallet.

DAGSRYTME

Dagsrytmen kan virke fastlåst på grunn av faste klokkeslett og en del organiserte
aktiviteter, men vi prøver å være fleksible innenfor de rammer vi har. Dette
fordi at vi ønsker å ivareta spontaniteten og det enkelte barns behov, samt å gi
barna gode muligheter for fri lek.

0700 Barnehagen åpner.

0830-0900 Frokost.

0900-1100 Frilek, tema, ulike aktiviteter.

1100 Samling.

1130 Lunsj.

1200 Uteaktiviteter.

1415 Fruktstund.

Barnehagen stenger 16.30

 

Temaplan 2015/2016 for Bamsestua, Lønneberget og Trollungan.

Barnehageåret 2015/2016 har vi tre storavdelinger hatt et samarbeidsprosjekt –PU arbeid.

Vi har valgt å ha felles tema og felles prosjekt utenom de tradisjonelle tema vi har i årshjulet. Måned

Tema

August

Tilvenning, hygiene

September

Høst, Vennskap, Jazz paraden

Oktober

Forut

November

Dyrene i Afrika

Desember

Juleaktiviteter

Januar

Sol og "Hold i torsken"

Februar

Hold i torsken, karneval

Mars

Påskeaktiviteter

April

Wedo for de største.

Aktivitetsgrupper for 3 og 4 åringene. Snekring, fysisk aktivitet og baking.

Mai

Felles prosjekt for hele bhg som skal ende i en forestilling for foreldrene.