SKOGSTROLLAN

Friluftsavdeling for 5-åringer. 12 plasser. Gult bygg. Skogstrollan ble opprettet i 2008. Friluftsavdelingen er tilknyttet gult bygg i Prestelva barnehage. Inngang til garderoben vår er midt på bygget. Garderoben vår er tilknyttet kjøkkenet hvor vi oppholder oss på morgenen før vi går ut. Troll kunne, fra gammelt av, bo i fjellene eller i et fjernt og kaldt land, men det fantes også sjø- og skogstroll.

DAGSRYTME

7.00 Barnehagen åpner og det er åpne dører mellom avdelingene. Fri lek.

8.15-9.00 er det tilbud om frokost for de som ønsker det.

9.30- Barna kler på seg og går ut (bortsett fra tirsdag når vi er inne på formiddagen).

09.30-14.30 Planlagte aktiviteter i dette tidsrommet.

11.30: Lunsj (brødmåltid eller varmmat på bål/primus)

14.15: Frukt/brødmåltid

16.30: Barnehagen stenger

Viktig!
Det er viktig at barnet er kommet i barnhagen til senest 09.30.
Etter dette tidspunktet har vi, som regel, forlatt barnehagen og er gått på tur.

TEMAPLAN SKOGSTROLLAN 2019