Bedriftsplasser i Prestelva Barnehage

Barnehagen har totalt 10 plasser som kan selges som bedriftsplasser.

Interesserte bedrifter kan kjøpe opp plasser som de kan tilby sine ansatte. For
dette må bedriftene betale et bedriftstilskudd. Tilskuddet er kroner 10.000. for
småbarnsplass under 3 år og kroner 7.000. for storbarnsplass over 3 år.I
tilegg betales det inn en andel på kroner 2000 som dere får tilbake når avtalen
om bedriftsplass opphører.