NÆR / TUR & UTE-OMRÅDE

Da vi startet opp friluftsavdeling (Skogstrollan) i 2008 ble trollskogen valgt ut som referanseområde. Her er det bygd utedo, gapahuk, lekeapparat, leirplass, vindhytte og vedlager. Det er også satt opp en lavvo av tre (høsten 2009) midt i trollskogen. Området blir også kalt "Pølsesvingen".

 

Uteområde

Sommeren 2014 totalrenoverte vi uteområdet. Filmen http://www.youtube.com/watch?v=Tc_ba9YE_HY beskriver kortversjonen av prosessen med renoveringen. Vi er ihvertfall fornøyd.

Marka

ovenfor barnehagen er en godt brukt del av barnehagens turområde. Marka består av skråninger og skrenter, elv, selvlaget bru, mange trær (liggende og stående), mye bær, sauer, kyr, flere flotte leirplasser, akebakker (Skjellbakken) og lysløype.

Fra barnehagen er veien ikke altfor lang opp til Steiroheia. Dette er en tur 5-åringene tilbakelegger greit på 1,5-2 timer opp (og litt mindre ned).

Brua

Jørgen og Anders brukte noen sommerdager for å bygge en solid bru over Prestelva. Dette for å kunne bruke området og ha mulighet til varierte turruter hele året.

Brua er: 7,5 meter lang.
Bygget på to tømmerstokker av gran. 2”-4” bord som gulv. Gelender av
viltmarkspanel.

En lekeplass som er tilrettelagt i naturen. Naturlekeplassen skal gi rom for fysisk
utfoldelse og ikke minst være en læringsarena der barna lærer om friluftsliv til
ulike årstider.

Fjæra

nedenfor barnehagen er ikke noe vi har vært stolt av. Den har vært preget av nær
beliggenhet til sentrum, og derfor ikke noe populært utfluktsområde. I de siste
årene er forholdene forbedret betraktelig. Nå finner vi krabber, tangsprell og
et helt annet dyreliv. Det virker som forurensningen har blitt begrenset så
dyrelivet kommer tilbake. Fjæra er i hvert fall mer attraktiv enn den var før og
ungene koser seg på leting etter et dyreliv som er representativ for en
nordnorsk fjære.

Steiroheia

er et yndet mål for mange turgåere i Sortland. I forhold til Prestelva barnehage
ligger Steiroheia rett opp. Vi går opp skjellbakken, over brua ved vannverket og
opp ”bratta”. Eller så går vi opp Prestdalen (som er litt mindre bratt men lengre). Målet er lunsj på Kvila.

Lavvo

Med mye og god hjelp fra foreldrene, har vi bygd lavvo inne på barnehagens
uteområde.

Lavvoen er over 5 meter høy (24 kvm) og kledd med villmarkspanel utvendig og innvendig.

Jørgen Amundsen har vært primus motor i planlegging og organiseringen av lavvoprosjektet”, så vi takker for innsatsen.