PRESTELVA BARNEHAGE 25 ÅR I 2018

Bildet er fra 1992-1993 da det første bygget i Prestelva barnehage var under bygging.

Markering av 25 år gjennomføres i uke 23.

Med åpen dag på tirsdag 5.juni 2018 og jubileumsforestilling i kulturfabrikken torsdag 7.juni 2018.

Fredag 8.juni får barna bursdags-lunsj i barnehagen