BLÅMANN

Småbarnsavdeling. 14 plasser. Rødt bygg. «Blåmann» eller «Leitande etter Blåmann» er en kjent sang skrevet av Aasmund Olavsson Vinje. Han ble trykket første gang i Dølen i 1860, som avslutning til artikkelen «Gjeiti». Diktet ble senere tonesatt av Anne Haavie, og er blitt en utbredd norsk barnesang. Blåmann og Lykle var virkelige geiter som Vinje hadde et nært forhold til, slik det er skildra i diktet. Vinje var gjeter som guttunge.

DAGSRYTME

7.00 Barnehagen åpner

8.30-9.00 Frokost.

9.00-11.00 Frilek eller planlagte aktiviteter.

11.00-11-30 Bleieskift og samlingsstund.

11.30 Lunsj.

12.00 Sovetid/innelek.

14.00 Bleieskift og e.v.t planlagte aktiviteter

14.30 Fruktstund.

15.00 Frilek/utelek resten av dagen.

16.30 Barnhagen stenger.

Denne dagsrytmen er bare veiledende, vi ser an barnegruppa og endrer gjerne hvis vi ser behov for det.

 

Temaplan 17/18 for Blåmann, Maurtua & Kanutten

September

 • Tema: Vennskap

 • Tilvenning

 • Lesestund

 • Brannvern

 

Oktober

 • Tema: Vennskap

 • Forut

 • Lesestund

 • Fellessamling

 

November

 • Tema: Vennskap

 • Fellessamling

 • Lesestund

 

Desember

 • Advent

 • Adventsamlinger

 • Nissefest

 • Lucia

 • Juleavslutning

 

Januar

 • Tema: Musikk, dans og drama

 • Solfest

 • Fellessamling

 • Klubb

 • Lesestund

Februar

 • Tema: Musikk, dans og drama

 • Samefolkets dag

 • Karneval

 • Fellessamling

 • Klubb

 • Aktivitetsdag

Mars

 • Tema: Musikk, dans og drama

 • Påske

 • Påskefrokost

 • Barnehagedagen

 • Fellessamling

 • Klubb

 

April

 • Tema: Musikk, dans og drama

 • Lesestund

 • Klubb

 • Fellessamling

Mai

 • Tema: Vår

 • 17. Mai feiring

 

Vi har hver uke temasamlinger i forhold til aktuelt tema. Vi jobber også med «Æ e mæ» gjennom hele året, både planlagte aktiviteter og hverdagssituasjoner.