BLÅMANN

Småbarnsavdelingen Blåmann holder til på rødt bygg sammen med storbarsavdelingene Lønneberget og Bamsestua. Her er det 13 barn og 4 ansatte. På onsdager har pedagogene kontordag og da er Karl Christian på avdelingen.

DAGSRYTME

7.00 Barnehagen åpner

8.00-9.00 Frokost.

9.00-11.00 Frilek eller planlagte aktiviteter.

11.00-11-30 Bleieskift og samlingsstund.

11.30 Lunsj.

12.00 Sovetid/innelek.

14.00 Bleieskift og e.v.t planlagte aktiviteter

14.30 Fruktstund.

15.00 Frilek/utelek resten av dagen.

16.30 Barnhagen stenger.

Denne dagsrytmen er veiledende, vi ser an barnegruppa og endrer gjerne hvis vi ser behov for det.

 

Temaplan for Blåmann

Tema og aktivitetsplan 2020