TROLLUNGAN

Storbarnsavdeling. 18 plasser. Gult bygg. Et troll er en samlebetegnelse for flere typer menneskeliknende, stygge vesener i nordisk folkediktning og eventyrtradisjon med røtter til norrøn mytologi.

DAGSRYTME

Dagsrytmen kan virke fastlåst på grunn av faste klokkeslett og en del organiserte
aktiviteter, men vi prøver å være fleksible innenfor de rammer vi har. Dette
fordi at vi ønsker å ivareta spontaniteten og det enkelte barns behov, samt å gi
barna gode muligheter for fri lek.

0700 Barnehagen åpner.

0830- 0900 Frokost.

0900-1100 Frilek, tema, ulike aktiviteter.

1100 Samling.

1130 Lunsj.

1200 Uteaktiviteter.

1415 Fruktstund.

Barnehagen stenger 16.30

 

Temaplan for Bamsestua, Lønneberget og Trollungan.

Høst 2018

Vår 2019