SØKE PLASS I PRESTELVA BARNEHAGE

Priser Hel plass 3040,-

200,- pr. barn pr. mnd. i matpenger!

Det er 30 % søskenmoderasjon for første barn...så 50% for resterende barn i søskenflokken.

Juli er betalingsfri måned.

Finn søknadsskjema for barnehageplass her

https://www.sortland.kommune.no/selvbetjening/selvbetjening

Søknader sendes direkte til Sortland Kommune

Søknadsfrist hovedopptak er 15.mars