TRADISJONER I PRESTELVA

Prestelva har vært i drift i 25 år, og har etablert noen tradisjoner. Vi er fremdeles ung og åpen i sinn med en innstilling som gir rom for nye elementer i vårt innhold. Det vil derfor være muligheter for å etablere nye tradisjoner i vår barnehage.

Noen faste innslag:
- ”Forut” opplegg med barn i andre land. Avsluttes med foreldrekaffe rundt FN
dagen 24.okt.
- Advent med Lucia 13.desember , nissefest og juleavslutning.
- Adventstur til Skogsøya for førskolebarn.
- Solfest når sola kommer tilbake i januar.
- Markering av samefolkets dag 6.februar.
- Karneval i februar / mars.
- Aktivitetsdag med aking i mars.
- Felles påskelunsj.
- Markering av 17.mai
- Overnattingstur for de store til Skogsøya.