Planleggingsdager

Det er satt av 5 dager per barnehageår til felles planlegging og kurs. Disse dagene er barnehagen stengt.

Styret fastsetter disse dagene, som regel er det to dager før oppstart av nytt
barnehageår i august, en dag i oktober, første virkedag i januar og en dag i
mai.

 
 
Planleggingsdager 2018/19
Torsdag 16.august 2018
Fredag 17.august 2018
Onsdag 12.oktober 2018
 
Onsdag 2.januar 2019
Fredag 31.mai 2019