Planleggingsdager

Det er satt av 5 dager per barnehageår til felles planlegging og kurs. Disse dagene er barnehagen stengt.

Styret fastsetter disse dagene, som regel er det to dager før oppstart av nytt
barnehageår i august, en dag i oktober, første virkedag i januar og en dag i
mai.

 
 

Planleggingsdager 2019/20

Torsdag 15.august 2019

Fredag 16.august 2019

Fredag 11.oktober 2019

Torsdag 2.januar 2020

Fredag 29.mai 2020