FORELDREBETALING

Regnskapskontoret står for fakturering av foreldrebetaling med forfall den 1. i hver måned. Det betales for 11 måneder, juli er betalingsfri.

Matpenger betales pr. barn etter enhver tid gjeldende sats. Barn som ikke har tatt i bruk plassen sin skal ikke betale matpenger.

Ved utestående foreldrebetaling foregår purring på følgende måte:
1 måned utestående: 1.gangs purring + purregebyr på kr 50,-
2.måneders utestående: 2.gangspurring + purregebyr på kr 50,- samt varsel om inkasso.
3. måneders utestående: Tap av plass og saken sendes inkasso.

Foreldrebetalingen betales inn på kontonummer: 4570 15 88324

Spørsmål vedrørende foreldrebetaling kan stilles til daglig leder.