MAURTUA

Småbarnsavdeling. 12 plasser. Gult bygg. Det er beskrevet 12 500 forskjellige arter maur i verden, men det blir stadig oppdaget nye og man regner med at det finnes 15 000. De er nært beslektet med vepsene, spesielt stikkvepser og Scoliidae. Mange maurarter bygger de typiske bolene som kalles maurtuer. Slike tuer har innvendige rom og ganger og kan gå dypt ned i jorden. Noen arter bygger bol som henger i trær. Noen bor i trær eller nede i jorda, under en stein og lignende. De såkalte vandremaur bor ikke fast, men flytter rundt. Noen vandremaur bygger midlertidige bol.

DAGSRYTME

7.00: Barnehagen åpner

8.00 - 9.00: Frokost

9.00 - 10.00: Planlagte eller spontane aktiviteter

10.00 - 11.00: Utelek

11.00: Samlingsstund

11.15: Lunsj

Ca.12.00: Sovetid

13.00: Planlagte eller spontan lek aktiviteter.

14.00: Fruktmåltid

16.30: Barnehagen stenger

 

Temaplan  Blåmann, Maurtua og Kanutten 17/18
 

September

 • Tema: Vennskap

 • Tilvenning

 • Lesestund

 • Brannvern

 

Oktober

 • Tema: Vennskap

 • Forut

 • Lesestund

 • Fellessamling

 

November

 • Tema: Vennskap

 • Fellessamling

 • Lesestund

 

Desember

 • Advent

 • Adventsamlinger

 • Nissefest

 • Lucia

 • Juleavslutning

 

Januar

 • Tema: Musikk, dans og drama

 • Solfest

 • Fellessamling

 • Klubb

 • Lesestund

Februar

 • Tema: Musikk, dans og drama

 • Samefolkets dag

 • Karneval

 • Fellessamling

 • Klubb

 • Aktivitetsdag

Mars

 • Tema: Musikk, dans og drama

 • Påske

 • Påskefrokost

 • Barnehagedagen

 • Fellessamling

 • Klubb

 

April

 • Tema: Musikk, dans og drama

 • Lesestund

 • Klubb

 • Fellessamling

Mai

 • Tema: Vår

 • 17. Mai feiring

 

Vi har hver uke temasamlinger i forhold til aktuelt tema. Vi jobber også med «Æ e mæ» gjennom hele året, både planlagte aktiviteter og hverdagssituasjoner.