ÅRSPLAN

Prestelva barnehage har årssplan som generell plan for hele barnehagen. Årsplanen ligger som pdf-fil under bildet på denne siden. Bare klikk på filen. Avdelingsvis temaplan for den enkelte avdeling ligger på avdelingssiden.