Æ E MÆ

Sortland kommune har nå lansert nettstedet æemæ.no

æemæ

Æ E MÆ er en helhetlig satsing på forebygging av vold og seksuelle overgrep.
Prestelva barnehage har stått for innholdet i barnehagedelen av nettstedet.
Takk til Vibeke og Kitt-Hege som gjorde dette til en realitet.