Dugnad i Prestelva Barnehage

Dette barnehageåret er dugnadsplikten 2 timer pr. familie.

Det er mulig å gjøre avtale med oss om dugnad utenom fellesdugnader. Fellesdugnadene er i hovedsak høst og vår. De som ikke kan være med på fellesdugnadene kan kontakte administrasjonen for en nærmere avtale på telefon: 95262141 eller på e-post: post@prestelvabarnehage.no.

Pris for ikke utført dugnad er 250,- pr.time og faktureres på foreldrebetalingen i august ved endt barnehageår.