Dugnad i Prestelva Barnehage

Vi arrangerer fellesdugnader ut fra behov og ønsker at alle foresatte birar inn med litt dugnadsinnsats i løpet av året.

Det er mulig å gjøre avtale med oss om dugnad utenom fellesdugnader. Fellesdugnadene er i hovedsak høst og vår. De som ikke kan være med på fellesdugnadene kan kontakte administrasjonen for en nærmere avtale på telefon: 95262141 eller på e-post: post@prestelvabarnehage.no.