MAURTUA

Småbarnsavdelingen Maurtua holder til på småbarnsbygget sammen med Kanutten og Blåmann. Her er det 13 barn og 4 ansatte. De ansatte er: Bodil Johnsen - pedagogisk leder Rikke Hovlund - barnehagelærer Frank Lassesen - pedagogisk medarbeider Frida Solheim - pedagogisk medarbeider og Ellinor Ulriksen - i permisjon På onsdager har pedagogene kontordag og da er Linda Reinholtsen på avdelingen.

En fast dagsrytme i barnehagen er viktig for barnet. Den hjelper barnet til å forutse hva som skal skje etterpå og er med på å utvikle tidsbegrepet. Den hjelper også barnet til å danne seg et bilde av dagens lengde og innhold. Barn lærer hele tiden gjennom gjentakelser og erfaringer, så hverdagsaktivitetene er like viktige som temaarbed og planlagte samlinger. Dagsrytmen er veiledende i form av at vi ser an barnegruppen og kan gjøre endringer og justeringer ut fra barnas behov. 

Kl. 7.00: Barnehagen åpner

Mellom kl 8.00-9.00 - Frokost 

Etter frokost er det lek eller planlagte aktiviteter før påkledning og utelek. 

Kl. 10.00 - 11.15: Utelek

Stell før eller etter lunsj

Kl 11.30: Lunsj

Etter lunsj er det sovetid for de aller fleste

Stell

Kl 14.30: Frukt/brød/knekkebrød

Etter fruktmåltidet er det lek ute eller inne frem til hentetid

Kl 16.30: Barnehagen stenger