SKOGSTROLLAN

Avdeling Skogstrollan er Prestelva barnehages friluftsavdeling. Her er det plass til 12 barn og 2 ansatte. Alle barna på Skogstrollan er skolestartere og de holder til i Skogstrollbua. Avdelingen benytter ulike turområder i nærmiljøet og har eget referanseområde i Trollskogen som ligger like ovenfor Nordnes gård. På tirsdager har pedagogen kontordag og da er Karl Christian på avdelingen.

DAGSRYTME

7.00 Barnehagen åpner.

8.00-9.00 Frokost for de som ønsker det.

9.30- Barna kler på seg og går ut (bortsett fra tirsdag når vi er inne på formiddagen).

09.30-14.30 Planlagte aktiviteter i dette tidsrommet.

11.30: Lunsj (brødmåltid eller varmmat på bål/primus)

14.00: Hvilestund, ute eller inne 

14.30: Frukt/brødmåltid

16.30: Barnehagen stenger

Viktig!
Det er viktig at barnet er kommet i barnhagen til senest 09.30.
Etter dette tidspunktet har vi, som regel, forlatt barnehagen og er gått på tur.