SKOGSTROLLAN

Avdeling Skogstrollan er barnehagens friluftsavdeling. På Skogstrollan er det 13 barn og 2-3 ansatte. Personalet er: Linn Moen Lamvik - pedagogisk leder og Susanne Knutsen - pedagogisk medarbeider. I tillegg er Remi Kristiansen - pedagogisk medarbeider på avdelingen noen dager i uka. Alle barna på Skogstrollan er skolestartere og de holder til i Skogstrollbua. Avdelingen benytter ulike turområder i nærmiljøet.

DAGSRYTME

7.00 Barnehagen åpner.

8.00-9.00 Frokost for de som ønsker det.

9.30- Barna kler på seg og går ut (bortsett fra tirsdag når vi er inne på formiddagen).

09.30-14.30 Planlagte aktiviteter i dette tidsrommet.

11.30: Lunsj (brødmåltid eller varmmat på bål/primus)

14.00: Hvilestund, ute eller inne 

14.30: Frukt/brødmåltid

16.30: Barnehagen stenger


Det er viktig at barnet er kommet i barnhagen til senest 09.30.
Etter dette tidspunktet har vi ofte forlatt barnehagen og er gått på tur.