PRESTELVA EN PBL MEDLEM

Prestelva Barnehage er medlem av PBL. (Private Barnehagers Landsforbund)

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager.

PBL skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.

www.pbl.no