OVERNATTINGSTUR, SAMARBEID OG OPPLEVELSER FOR SKOLESTARTERNE

Skogstrollan har 12 skolestartere på sin avdeling. De resterende skolestarterne er dette barnehageåret fordelt på avdelingene Trollungan og Lønneberget.

I Prestelva barnehage har vi ulike treffpunkter og samarbeid for barnehagens skolestartere. Vi har likt skoleforberedende opplegg og vi arrgangerer ulike turer der alle deltar. Dette kan være tur til tulagsstua, tur med Sjøblomsten og hundesledekjøring. Vi deltar også på felles arrangementer sammen med skolestarterene fra de andre private barnehagene i Sortland. 

Vi har lang tradisjon på å reise på overnattingstur med skolestartere. Reisemålet kan variere fra år til år. På turen får barna erfaring med å overnatte hjemmefra og de får være med på ulike aktiviteter og opplegg.