LØNNEBERGET

Storbarnsavdelingen Lønneberget holder til på storbarnsbygget sammen med Bamsestua og Trollungan. Her er det 18 barn og 4 ansatte. Personalet er: Ida Marie Alvestad - pedagogisk leder, Ingrid Østingsen Sivertsen - barnehagelærer, Kristina Steinsvik - barne og ungdomsarbeider og Ninnja Høve - pedagogisk medarbeider.

En fast dagsrytme i barnehagen er viktig for barnet. Den hjelper barnet til å forutse hva som skal skje etterpå og er med på å utvikle tidsbegrepet. Den hjelper også barnet til å danne seg et bilde av dagens lengde og innhold. Barn lærer hele tiden gjennom gjentakelser og erfaringer, så hverdagsaktivitetene er like viktige som temaarbeid og planlagte aktiviteter. Vi ønsker å ivareta spontaniteten og det enkelte barns behov, samt å gi barna gode muligheter for fri lek og er fleksible innenfor de rammer vi har. 

Kl 0700 Barnehagen åpner.

Mellom kl 08.00-0900 Frokost.

Etter frokost er det lek/planlagte aktiviteter frem til samlingsstud og lunsj. 

Kl 11.30 Lunsj.

12.00 Uteaktiviteter.

14.00-14.30 Hvilestund.

14.30 Frukt/brød/knekkerbrød

Barnehagen stenger 16.30