LØNNEBERGET

Storbarnsavdelingen Lønneberget holder til på rødt bygg sammen med Bamsestua og Blåmann. Her er det 18 barn og 3 ansatte. På mandager har pedagogen kontordag og da er Karl Christian på avdelingen.

DAGSRYTME

Dagsrytmen kan virke fastlåst på grunn av faste klokkeslett og en del organiserte
aktiviteter, men vi prøver å være fleksible innenfor de rammer vi har. Dette
fordi at vi ønsker å ivareta spontaniteten og det enkelte barns behov, samt å gi
barna gode muligheter for fri lek.

0700 Barnehagen åpner.

08.00-0900 Frokost.

09.00-11.00 Frilek, tema, ulike aktiviteter.

11.00 Samling.

11.30 Lunsj.

12.00 Uteaktiviteter.

14.00-14.30 Hvilestund.

14.30 Fruktstund.

Barnehagen stenger 16.30