TROLLUNGAN

Storbansavdelingen Trollungan holder til på rødt bygg sammen med Bamsestua og Lønneberget. På trollungan er det 20 barn og 5 ansatte. Personalet består av: Vibeke Ellingsen - pedagogisk leder, Henrik Skagen Danielsen - barnehagelærer, Marianne Jørgensen - barne og ungdomsarbeider, Mette Reinholtsen - pedagogisk medarbeider og Hege Lunga - pedagogisk medarbeider. På onsdager har pedagogene kontordag. Da er Kitt Hege Solstrand Vestå på avdelingen. Kitt Hege er fagleder og pedagog i barnehagen.

En fast dagsrytme i barnehagen er viktig for barnet. Den hjelper barnet til å forutse hva som skal skje etterpå og er med på å utvikle tidsbegrepet. Den hjelper også barnet til å danne seg et bilde av dagens lengde og innhold. Barn lærer hele tiden gjennom gjentakelser og erfaringer, så hverdagssituasjonene er like viktige som temasrbeid og planlagte aktiviteter. Vi ønsker å ivareta spontaniteten og det enkelte barns behov, samt å gi barna gode muligheter for fri lek innenfor de rammene vi har. 

 

Kl 07.00 Barnehagen åpner.

Mellom kl 08.00- 0900 Frokost.

09.00-11.00 Frilek, tema, ulike aktiviteter.

11.00 Samling.

11.30 Lunsj.

12.00 Uteaktiviteter.

14.00-14.30 Hvilestund.

1415 Frukt/brødskive/knekkebrød

Barnehagen stenger 16.30