TROLLUNGAN

Storbansavdelingen Trollungan holder til på gult bygg sammen med Maurtua og Kanutten. På trollungan er det 18 barn og 3 ansatte. På onsdager har pedagogen kontordag og da er Kitt-Hege på avdelingen.

DAGSRYTME

Dagsrytmen kan virke fastlåst på grunn av faste klokkeslett og en del organiserte
aktiviteter, men vi prøver å være fleksible innenfor de rammer vi har. Dette
fordi at vi ønsker å ivareta spontaniteten og det enkelte barns behov, samt å gi
barna gode muligheter for fri lek.

07.00 Barnehagen åpner.

08.00- 0900 Frokost.

09.00-11.00 Frilek, tema, ulike aktiviteter.

11.00 Samling.

11.30 Lunsj.

12.00 Uteaktiviteter.

14.00-14.30 Hvildestund.

1415 Fruktstund.

Barnehagen stenger 16.30