LINKER

Linker til samarbeidsparter, informasjon og tips.

Private barnehagers landsforbund  www.pbl.no & www.barnehage.no

Barnehagefakta www.barnehagefakta.no

Sortland Kommune www.sortland.kommune.no

Menn i barnehage  www.mennibarnehagen.no

Utdanningsdirektoratet https://www.udir.no/

Barne- og likestillingsdepartement  http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld.html?id=298

Null mobbing https://www.udir.no/nullmobbing/

Kunnskapsdepartementet  http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/Barnehager.html?id=1029

Fylkesmannen i Nordland  http://fylkesmannen.no/Nordland

Lov om barnehager  http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html

Rammeplanen for barnehage  http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/

Nord universitet   http://www.uin.no/Pages/default.aspx

Eldhusbakeriet  http://eldhusbakeriet.blogspot.no/

Barnevernet  http://www.barnevernet.no/

Trygg trafikk  http://www.tryggtrafikk.no/w/Trafikksikkerhet/

REFORM. Ressurssenter for menn.  http://www.reform.no/

Fiskesprell. Matside for barn. Lag gode fiskeretter.  http://www.fiskesprell.no/

FORUT.   http://www.forut.no/

Navnelapper  http://www.navnelapper.no/

Været for Sortland  http://www.yr.no/sted/Norge/Nordland/Sortland/Sortland/

Barneombudet http://www.barneombudet.no/