BLÅMANN

Småbarnsavdelingen Blåmann holder til på gult bygg sammen med småbarnsavdelingene Kanutten og Maurtua. På Blåmann er det 14 barn og 4 ansatte. Persoanlet er: Hilde Dahl - pedagogisk leder, Henriette Othelie Aune - barnehagelærer, Merethe Hansen Knutsen - pedagogisk medarbeider, Jeanette Steinsvik, pedagogisk medarbeider og Karoline Kristoffersen - barne og ungdomsarbeider På torsdager har pedagogene kontordag og da er Kitt Hege Solstrand Vestå på avdelingen. Kitt Hege jobber som fagleder og pedagog i barnehagen.

En fast dagsrytme i barnehagen er viktig for barnet. Den hjelper barnet til å forutse hva som skal skje etterpå og er med på å utvikle tidsbegerpet. Den hjelper også barnet til å danne seg et bilde av dagens lengde og innhold. Barn lærer hele tiden gjennom gjentakelser og erfaringer, så hverdagsaktivitetene er like viktige som temaarbeid og planlagte aktiviteter.

Dagsrymen vår er veiledende i form av at vi ser an barnegruppen og kan gjøre endringer og justeringer ut fra barnas behov.

7.00 Barnehagen åpner

Mellom kl. 8.00-9.00 - Frokost

Etter frokost er det lek eller planlagte aktiviteter før påkledning og utelek. 

10.00 - 11.15 - Utelek

Stell før eller etter lunsj

11.30 Lunsj 

Etter lunsj er det sovetid for de aller fleste

Stell

14.30 Frukt/brød/knekkebrød

Etter fruktmåltidet er det lek ute eller inne frem til hentetid

16.30 Barnhagen stenger