BLÅMANN

Småbarnsavdelingen Blåmann holder til på rødt bygg sammen med storbarsavdelingene Lønneberget og Bamsestua. Her er det 14 barn og 5 ansatte. På onsdager har pedagogene kontordag og da er Karl Christian på avdelingen.

DAGSRYTME

7.00 Barnehagen åpner

8.00-9.00 Frokost.

9.00-11.00 Frilek eller planlagte aktiviteter.

11.00-11-30 Bleieskift og samlingsstund.

11.30 Lunsj.

12.00 Sovetid/innelek.

14.00 Bleieskift og e.v.t planlagte aktiviteter

14.30 Fruktstund.

15.00 Frilek/utelek resten av dagen.

16.30 Barnhagen stenger.

Denne dagsrytmen er veiledende, vi ser an barnegruppa og endrer gjerne hvis vi ser behov for det.