Tradisjoner og aktiviteter

Prestelva barnehage har vært i drift i mange år og har fått etablert flere tradisjoner. Ved hjelp av blant annet evalueringer vurderer vi hva vi skal holde fast med og samtidig som vi tenker nye ting og løsninger.

Som en del av våre tradisjoner har vi blant annet
Brannvernuke, Forut, BlimEuka, ulike adventsarrangementer, aktiviteter knyttet til årstider, karneval, foreldrearrangementer med mer. 
 
I tillegg til dette har også barnehagens skolestartere egne tradisjoner og aktiviteter som de deltar på.