Tradisjoner og aktiviteter

Prestelva barnehage har vært i drift i mange år og har fått etablert flere tradisjoner. Ved hjelp av blant annet evalueringer vurderer vi hva vi skal holde fast med og samtidig som vi tenker nye ting og løsninger.