TRADISJONER I PRESTELVA

Prestelva barnehage har vært i drift i mange år og har fått etablert flere tradisjoner. Ved hjelp av blant annet evalueringer vurderer vi hva vi skal holde fast med og samtidig som vi tenker nye ting og løsninger.

Noen faste innslag:
"Æ e mæ" som tema gjennom hele året.
- ”Forut” opplegg med barn i andre land. Avsluttes med foreldrekaffe rundt FN
dagen 24.okt.
- Diverse arrangementer og aktiviteter i forbindelse med advent og jul.
- Solfest når sola kommer tilbake i januar.
- Markering av samefolkets dag 6.februar.
- Karneval i februar / mars.
- Aktivitetsdag med aking i mars.
- Felles påskelunsj.
- Markering av 17.mai
- Overnattingstur for skolestarterne.