Planleggingsdager

Det er satt av 5 dager per barnehageår til felles planlegging og kurs. Disse dagene er barnehagen stengt.

Styret fastsetter disse dagene, som regel er det to dager før oppstart av nytt
barnehageår i august, en dag i oktober, første virkedag i januar og en dag i
mai.

 
 

Planleggingsdager 2020/21 (Vedtatt styremøte 25.08.20)

Fredag 9.oktober 2020

Mandag 4.januar 2021

Fredag 14.mai 2021

Torsdag 19.august & fredag 20.august 2021 (Med forbehold om skoleruta)