Planleggingsdager

Det er satt av 5 dager per barnehageår til felles planlegging og kurs. Disse dagene er barnehagen stengt.

Styret fastsetter disse dagene, som regel er det de to første virkedagene i januar, en dag i
mai og to dager i august.

 
 

Planleggingsdager for barnehageåret  2022/2023 

Mandag 2.januar og tirsdag 3.januar 2023

Fredag 19. mai 2023

Torsdag 17.august & fredag 18.august 2023 (Med forbehold om skoleruta)