Planleggingsdager

Det er satt av 5 dager per barnehageår til felles planlegging og kurs. Disse dagene er barnehagen stengt.

Styret fastsetter disse dagene, som regel er det de to første virkedagene i januar, en dag i
mai og to dager i august.

 
 

Planleggingsdager for barnehageåret  2023/2024

Tirsdag 2.januar og onsdag 3.januar 2024

Fredag 10. mai 2024

Torsdag 15.august & fredag 16.august 2024 (Med forbehold om skoleruta)