KANUTTEN

Avdeling Kanutten er ei småbarnsavdeling som holder til på gult bygg sammen med Blåmann og Maurtua. Her er det 14 barn og 5 ansatte. Persoanlet er: Elisabeth Solhoff Martinussen - pedagogisk leder, Ruth Helene Jørgensen - barnehagelærer, Maria Solvang - barne og ungdomsarbeider, Vendela Pedersen, pedagogisk medarbeider og Marin Jensen, 40%- barne og ungdomsarbeider.

En fast dagsrytme i barnehagen er viktig for barnet. Den hjelper barnet til å forutse hva som skal skje etterpå og er med på utvikle tidsbegrepet. Den hjelper også barnet til å danne seg et bilde av dagens lengde og innhold. Barn lærer hele tiden gjennom gjentakelser og erfaringer, så hverdagsaktivitetene er like viktige som temaarbeid og planlagte aktiviteter. 

Dagsrytmen vår er veiledende i form av at vi ser an barnegruppen og kan gjøre endringer og justeringer ut fra barnas behov. 

Kl 7.00: Barnehagen åpner

Mellom kl 8.00 - 9.00: Frokost

Etter frokost er det lek eller planlagte aktiviteter før påkledning og utelek

Kl 10.00 - 11.15: Utelek

Stell før eller etter lunsj

11.30: Lunsj

Etter lunsj er det sovetid for de aller fleste

Stell

14.30: Frukt/brød/knekkefrød

Etter fruktmåltidet er det lek ute eller inne frem til hentetid

16.30: Barnehagen stenger