KANUTTEN

Avdeling Kanutten er ei småbarnsavdeling som holder til på gult bygg sammen med Trollungan og Maurtua. Her er det 14 barn og 4 ansatte. På torsdager har pedagogene kontordag og da er Karl Christian på avdelingen.

DAGSRYTME

7.00: Barnehagen åpner

8.00 - 9.00: Frokost

9.00 - 10.00: Planlagte eller spontane aktiviteter

10.00 - 11.00: Utelek

11.00: Samlingsstund

11.15: Lunsj

Ca.12.00: Sovetid

13.00: Planlagte eller spontan lek aktiviteter.

14.00: Fruktmåltid

16.30: Barnehagen stenger