Nyheter

  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Planleggingsdager

Det er satt av 5 dager per barnehageår til felles planlegging og kurs. Disse dagene er barnehagen stengt.