PRESTELVA BARNEHAGE

Prestelva barnehage består av tre bygg. Et gult, et rødt og et sort. Gult bygg ble bygd i 1993 og 10 år etter ble rødt bygg bygd. Barnehagen ble da en 6 avdelings barnehage. I 2008 ble vi 7 avdelinger da friluftsavdelingen (Skogstrollan) startet opp. I 2017 fikk Skogstrollan eget bygg.

Disse syv avdelingene er fordelt på tre småbarnsavdelinger (0-3 år), 3 storbarnsavdelinger (3-5 år) og en friluftsavdeling (5-6 år)

I gult bygg finner vi ”Kanutten” (0-3 år) med plass til 13 barn, ”Trollungan” (3-5 år) med plass til 19 barn og ”Maurtua” (0-3 år) med plass til 13 barn.

I rødt bygg finner vi ”Blåmann” (0-3 år) med plass til 14 barn, ”Bamsestua” (3-5 år) med plass til 19 barn og ”Lønneberget” (3-5 år) med plass til 18 barn.

Høsten 2008 startet vi opp en friluftsavdeling med plass til 12 barn. Friluftsavdelingen fikk navnet ”Skogstrollan”

Til sammen betyr det at Prestelva Barnehage består av 7 avdelinger med plass til ca. 108 barn.

Prestelva barnehage ligger nær utmark med skog og sti. Prestelva renner gjennom vårt turområde og videre ned forbi barnehagen.