Velkommen til Prestelva barnehage

Prestelva barnehage - en barnehage med latter, lek og læring. Vi ønsker at vår barnehage skal være et sted der barn og personale får oppleve -lek og læring -inkludering og mangfold - humor og glede - mestring og utvikling.

Barnehagen består av 3 bygg. 

På småbarnsbygget er alle tre småbarnsavdelingene samlet. Her finner vi Kanutten, Maurtua og Blåmann som alle har plass til 13 barn. 

På storbarnsbygget er det tre storbarnsavdelinger. Trollungan, Lønneberget og Bamsestua som har plass til 18 barn. 

Vi har også eget bygg til vår friluftsavdeling, Skogstrollan. Her er det 13 barn og alle er skolestartere. 

 

Personalet i Prestelva barnehage ønsker

• Å være engasjerte, anerkjennende og omsorgsfulle.

• Å ta oss tid til å være i nuet.

• Å være kreative og spontane.

• Å være kompetente og deltakende ansatte som tilrettelegger for lek og læring.

• Å være støttende.

• Å se hvert enkelt barn som eget individ, men også som en del av fellesskapet.

• Å ha et godt foreldresamarbeid.

• Å ha et stort hjerte overfor barna, foreldrene og våre medarbeidere.