SØKE PLASS I PRESTELVA BARNEHAGE

Velkommen som søker til barnehageplass i Prestelva barnehage.

Hel plass koster 3000,-

Dere betaler også 200,- pr. barn pr. mnd. i matpenger. Da dekkes alle måltidene. 

Matpenger betales pr. barn etter enhver tid gjeldende sats.

Barn som ikke har tatt i bruk plassen sin skal ikke betale matpenger.

Det er 30 % søskenmoderasjon for første barn, 50% for resterende barn i søskenflokken.

Juli er betalingsfri måned.

Søk via Sortland Kommune sin hjemmeside 

https://www.sortland.kommune.no/

 

Søknadsfrist hovedopptak er 15.mars