SØKE PLASS I PRESTELVA BARNEHAGE

Priser Hel plass 3230,-

200,- pr. barn pr. mnd. i matpenger!

Det er 30 % søskenmoderasjon for første barn...så 50% for resterende barn i søskenflokken.

Juli er betalingsfri måned.

Søk på barnehageplass gjøres på Sortland Kommune sin hjemmeside.

Søknadsfrist hovedopptak er 15.mars