BAMSESTUA

Storbarnsavdelingen Bamsestua holder til på rødt bygg sammen med Lønneberget og Blåmann. På Bamsestua er det 18 barn og 4 ansatte. På fredager har pedagogene kontordag og da er Karl Christian på avdelingen.

Dagsrytmen kan virke fastlåst på grunn av faste klokkeslett og en del organiserte aktiviteter, men vi prøver å være fleksible innenfor de rammer vi har. Dette fordi at vi ønsker å ivareta spontaniteten og det enkelte barns behov, samt å gi barna gode
muligheter for fri lek.

07.00 Barnehagen åpner.

08.00- 09.00 Frokost.

09.00-11.00 Frilek, tema, ulike aktiviteter.

11.00 Samling.

11.30 Lunsj.

12.00 Uteaktiviteter.

14.00-14.30 Hvilestund 

14.30 Fruktstund.

Barnehagen stenger 16.30

 

Temaplan for Bamsestua og Lønneberget