BAMSESTUA

Storbarnsavdelingen Bamsestua holder til på storbarnsbygget sammen med Lønneberget og Trollungan. På Bamsestua er det 18 barn og 4 ansatte. Personalet består av: Anette Fredriksen - pedagogisk leder, Kristin Falch -barnehagelærer, Christina Hamansen - pedagogisk medarbeider og Marianne Schulz Holm - barne og ungdomsarbeider. For tiden er Charlotte Amundsen på Bamsestua som vikar.

En fast dagsrytme i barnehagen er viktig for barnet. Den hjelper barnet til å forutse hva som skal skje etterpå og er med på å utvikle tidsbegrepet. Den hjelper også barnet til å danne seg et bilde av dagens lengde og innhold. Barn lærer hele tiden gjennom gjentakelser og erfaringer, så hverdagsaktivitetene er like viktige som temaarbeid og planlagte aktiviteter.

Vi ønsker å ivareta spontaniteten og det enkelte barns behov, samt å gi barna gode muligheter for fri lek og er fleksible innenfor de rammene vi har. 

 

07.00 Barnehagen åpner.

Mellom kl 08.00- 09.00 Frokost.

Kl 09.00-11.00 Frilek, tema, ulike aktiviteter.

11.00 Samling.

11.30 Lunsj.

12.00 Uteaktiviteter.

14.00-14.30 Hvilestund 

14.30 Frukt/brød/knekkebrød

Barnehagen stenger 16.30