Årsplan

Alle barnehager skal utarbeide en egen årsplan som skal gi informasjon om barnehagens drift til foreldrene, kommunen og andre samarbiedspartnere. Årsplanen bygger på "Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver" og skal være med å på å sikre kvaliteten i arbeidet i form av å dokumentere barnehagens valg og begrunnelser.

Prestelvas årsplan er delt inn i tre deler:

Del 1: Praktisk informasjon,
Del 2 Vår pedagogiske plattform
Del 3 Barnehagens fagområder samt aktivitetskalender og årshjul for Æ e mæ.

 

 

 ÅRSPLAN 2023,24