ÅRSPLAN

Prestelvas årsplan er delt inn i tre deler. Del 1 inneholder praktisk informasjon, del 2 beskriver vår pedagogiske plattform og del 3 inneholder barnehagens fagområder.

Alle barnehager skal utarbeide en årsplan. Årsplanen skal fungere som informasjon til foreldre, eiere, kommunen og andre samarbeidspartnere. Den er et arbeidsverktøy for de ansatte og den skal være med på å sikre kvaliteten i arbeidet med barna. Den skal også dokuentere barnehagens valg og begrunnelser.

 

 

 

Årsplan 2020/2021