Æ E MÆ

Æ E MÆ er en helhetlig modell for forebygging av vold og seksuelle overgrep mot barn. I Sortland kommune jobber alle barnehagene og skolene etter Æ e mæ modellen. Denne modellen inneholder undervisning og opplæring av barn, unge og deres foreldre samt kunnskapsheving hos ansatte som gjennom sin jobb kan være med å forebygge vold og overgrep.

Gjennom å jobbe med Æ e mæ i barnehagen får barna et begrepsapparat for å snakke om kroppen. De får  også øve på å kjenne egne og andres grenser. I barnehagen jobbes det blant annet med temaene å bli kjent med kroppen, å bli glad i egen kropp, å bli kjent med følelser, å ha respekt for egen og andres kropp, familier, ha mot til å si i fra, gode og vonde hemmeligheter og hvordan vi blir til. 

På nettsiden æemæ.no kan man få nærmere innsikt i hvordan det jobbes med Æ e mæ i barnehage og skole.