NÆR / TUR & UTE-OMRÅDE

Prestelva barnehage har mange fine turområder i nærheten. Uteområdet ble totalrenovert sommeren 2014.

Naturlekeplassen skal gi rom for fysisk utfoldelse og ikke minst være en læringsarena der barna lærer om friluftsliv til ulike årstider.

Da vi startet opp friluftsavdelingen (Skogstrollan) i 2008 ble trollskogen valgt ut som
referanseområde. Her er det bygd utedo, gapahuk, lekeapparat, leirplass,
vindhytte og vedlager. Det er også satt opp en lavvo av tre midt i
trollskogen. Området blir også kalt "Pølsesvingen". Området blir for det meste brukt av Skogstrollan, men blir også brukt av de andre avdelingen. 

Marka ovenfor barnehagen er en godt brukt del av barnehagens turområde. Marka består av skråninger og skrenter, elva med bru, mange trær, mye bær, sauer, kyr, flere flotte leirplasser, akebakker (Skjellbakken) og lysløype.

Fra barnehagen er veien ikke altfor lang opp til Steiroheia. Alle skolestarterne fra de private barnehagene i Sortland har en fellestur opp dit i løpet av våren. 

Vi har også fjæra rett nedfor barnehagen. Fjæra er blitt mer attraktiv enn den var for noen år siden og ungene koser seg på leting etter et dyreliv som er representativ for en nordnorsk fjære.

 

Uteområdet

Sommeren 2014 totalrenoverte vi uteområdet. Filmen http://www.youtube.com/watch?v=Tc_ba9YE_HY beskriver kortversjonen av prosessen med renoveringen. Vi er veldig fornøyd med uteomårdet vårt. 

Barnehagen har et stort uteområde og ved hjelp av porter kan vi begrense områder deler av dagen. Dette kan være på slutten av dagen eller når noen vi ha ei gruppe barn på baksiden/framsiden. Vi har en fin kombinasjon av lekeapparater, skog og litt ulendt terreng på baksiden. 

Vi har en egen lavvo på uteområdet som er flittig brukt både til lunsjspising, fruktstunder, lesestunder m.m. 

 Vi har også gangavstand til Blåbyhallen, Lamarka skole, nærbutikk, biblioteket og Kulturfabrikken.