Vårt nær/tur og uteområde

Prestelva barnehage har mange fine turområder i nærheten. Uteområdet ble totalrenovert sommeren 2014.

Naturlekeplassen skal gi rom for fysisk utfoldelse og ikke minst være en læringsarena der barna lærer om friluftsliv til ulike årstider.

 

Marka ovenfor barnehagen blir mye brukt av oss. Her er det skråninger og skrenter, elva med bru, mange trær, mye bær, sauer, kyr, flere flotte leirplasser, akebakke (Skjellbakken) og lysløype.

Vår egen "SOLTOPPEN" ligger like ved vannverket. Her har vi bygd grillhytte, toalett og grillplasser og her er best av alt,  naturlekeplass. 

Fra barnehagen er veien ikke altfor lang opp til Steiroheia. Mange av våre barn går dit i løpet av året. 

Vi har også fjæra rett nedfor barnehagen. Ungene koser seg på leting etter et dyreliv som er representativ for en nordnorsk fjære.

 Vi har også gangavstand til Blåbyhallen, Lamarka skole, nærbutikk, biblioteket og Kulturfabrikken. 

Uteområdet

Sommeren 2014 totalrenoverte vi uteområdet. 

Barnehagen har et stort uteområde og ved hjelp av porter kan vi begrense områder deler av dagen. Dette kan være på slutten av dagen eller når noen vi ha ei gruppe barn på baksiden/framsiden. Vi har en fin kombinasjon av lekeapparater, skog og litt ulendt terreng på baksiden. 

Vi har en egen lavvo på uteområdet som er flittig brukt både til lunsjspising, fruktstunder, lesestunder m.m.