Barnehagekor

I Prestelva har vi vårt eget barnehagekor.

I høst startet vi med barnehagekor for alle på gruppe rød (skolestarterne). Koret har "øving" 2. hver fredag. De har egne korskjorter som brukes på øvinger og opptredender. 

Sang og musikk er et språk som når inn til alle, som gir glede og som treffer følesene våre. Her får barna oppleve utvikling, læring og samspill. I sang, musikk, rim og regler er det mye språkstimulering samt at barna opplever mestring gjennom deltakelse og aktiviteter. 

 

Barnehagekoret har ulike opptredener på interne arrangementer. De har også planer om en byturne og besøk på ulike institusjoner.