Foreldreutvalget for barnehagen (FUB)

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er et nasjonalt utvalg av foreldre med barn i barnehage som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

Her  https://foreldreutvalgene.no/fub/ finner dere mange aktuelle barnehagesaker. 

FUB skal blant annet sikre at foreldrestemmen høres i aktuelle barnehagepolitiske saker og at Kunnskapsdepartementet har et rådgivende organ.FUB skal jobbe etter følgende hovedmål: «Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal bidra til at alle barn i barnehage får et best mulig tilbud.»

Dette er noe av det FUB jobber med:

  • Bistå foreldre om deres rettigheter og hvordan de kan påvirke barnehagehverdagen.
  • Bistå barnehager med informasjon og veiledning.
  • Være foreldrestemmen og høringsinstans for Kunnskapsdepartementet.
  • Sikre at foreldreperspektivet kommer tydelig frem i høringer og lovverk.
  • Styrke foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsen i barnehagen.
  • Rådgivning til lokale foreldreutvalg som FAU og SU.
  • FUB får tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet hvert år. Her kan du lese vårt tildelingsbrev for 2023.
  • På lik linje med alle statlige og kommunale organ, skriver FUB hvert år en årsmelding på bakgrunn av året som har gått. Les årsmelding for 2021 her.